Poznaj naszą piękną tradycję

Droga na KLNDK i UNESCOTRADYCJA

Zobacz jaka były etapy, przez które przemierzali depozytariusze aby znaleźć się na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego a następnie na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Droga na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Opracowanie NID

Pomysł wpisu tradycji dywanów kwietnych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego pojawił się podczas uroczystości Bożego Ciała w Kluczu i Olszowej w dniu 20 czerwca 2019 r., w której brał udział pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa i nawiązał relacje z depozytariuszami, informując ich o możliwości wpisu tradycji na Krajową listę NDK, prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

https://www.kwietnedywany.pl/wp-content/uploads/2022/05/mapa-zimna-wodka.jpg

Przed przystąpieniem do prac nad wnioskiem o wpis elementu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego przeprowadzono konsultacje społeczne w miejscowościach: Klucz, Olszowa, Zimna Wódka i Zalesie Śląskie. Niemal wszyscy depozytariusze byli zainteresowani wpisem. Rozpoczęto prace, w których pomagał pracownik NID-u. W dniu 31 lipca 2019 r. w sali OSP w Olszowej odbyło się spotkanie depozytariuszy, podczas którego wybrano przedstawicieli 4 grup reprezentujących 4 miejscowości. W dniu 1 sierpnia 2019 r. dobyło się spotkanie przedstawicieli grup, na którym wybrano koordynatora wniosku – została nim pani Teresa Sobota z Olszowej. Spotkania liderów grup depozytariuszy odbywały się kilkakrotnie.

W dniu 19 września 2019 r. w sali OSP w Zalesiu Śląskim odbyło się spotkanie przedstawicieli 4 grup z ekspertem, przedstawicielem NID-u, w celu skonsultowania wniosku oraz opracowania wspólnego planu ochrony elementu na kolejne 5 lat. Ustalenia ze spotkania zostały przekazanie zainteresowanym depozytariuszom z Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki. Jesienią 2019 r. gotowy wniosek został wysłany do NID-u i czekał na procedowanie i wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 r. zdecydowała o wpisie elementu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Droga na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości

Opracowanie NID

Pod koniec lutego 2020 r. depozytariusze rozpoczęli starania o wpis tradycji dywanów kwietnych na procesje Bożego Ciała na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W dniu 21 lutego 2020 r. w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli depozytariuszy z Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki z Radcą Ministra panią Joanną Cichą-Kuczyńską. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele depozytariuszy ze Spycimierza w województwie łódzkim. Uzgodniono, że przygotowany zostanie wspólny wniosek, który w imieniu państwa polskiego złoży Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynacją zajęła się Radca Ministra Pani Joanna Cicha-Kuczyńska.

Prace nad wnioskiem ruszyły pełną parą. Zebrano podpisy poparcia idei zgłoszenia (łącznie 1046 podpisów), elementu oraz deklaracje zgody depozytariuszy na wpis tradycji dywanów kwiatowych na listę reprezentatywną UNESCO. Deklaracje poparcia płynęły z różnych stron i instytucji. Pod koniec marca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło wniosek „Tradycja dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała” na listę informacyjną.

Podczas XVI sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury obradującego w dniach 13-18 grudnia 2021 r. w Paryżu, w czwartek 16 grudnia po godz. 11.00 ogłoszono wpis tradycji układania dywanów kwietnych na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu, Kluczu, Olszowej Zalesiu Śląskim i Zimniej Wódce na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO z 2003 r. W imieniu Polski, za ten wielki sukces naszego kraju dziękowali prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pani Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra ds. UNESCO, odpowiedzialna za przygotowanie wniosku.

W piątek, 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, depozytariusze kwietnych dywanów z Opolszczyzny odebrali certyfikaty wpisu tradycji dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO.

Wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCOTRADYCJA ŚWIATOWYM DZIEDZICTWEM UNESCO!

W czwartek 16 grudnia po godz. 11.00 ogłoszono wpis tradycji układania dywanów kwietnych na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu, Kluczu, Olszowej Zalesiu Śląskim i Zimniej Wódce na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO z 2003 r.

2019

czerwiec 2019

Wizytacja pracowników OT NID w Opolu na uroczystości Bożego Ciała w parafii Klucz

lipiec 2019

Spotkanie w sali OSP w Olszowej i wybór czterech przedstawicieli dla każdej z czterech miejscowości

wrzesień 2019

Konsultacje wniosku oraz opracowanie wspólnego planu ochrony elementu na kolejne 5 lat

październik 2019

Wysłanie gotowego wniosku do Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2020

luty 2020

Wizyta w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN w Warszawie ws UNESCO

Spotkanie przedstawicieli depozytariuszy z Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego, Zimnej Wódki i Spycimierza z Radcą Ministra panią Joanną Cichą-Kuczyńską

10 marca 2020

Wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wpis tradycji układania kwietnych dywanów w miejscowościach Klucz, Olszowa, Zalesie Śląskie i Zimna Wódka

marzec 2020

Złożenie wniosku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na listę informacyjną UNESCO

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2021

16 grudnia 2021

Wpis tradycji na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Podczas XVI sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury, ogłoszono wpis tradycji układania dywanów kwietnych na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu, Kluczu, Olszowej Zalesiu Śląskim i Zimniej Wódce na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
do góry