Ucieleśnienie niematerialności

październik 12, 2022

Aby zarchiwizować i utrwalić coś, co jest z natury niematerialne, nieuchwytne i niedotykalne, wspólnota depozytariuszy tradycji kwietnych dywanów tworzy Archiwum Społeczne w Ujeździe. Decyzja o tym, że chcą, że wart już zapadła. Wybrany został też ochotnik, który zajmie się jego stworzeniem – to niezastąpiony Błażej Duk, lider depozytariuszy z Zalesia Śląskiego. O tym jak to zrobić, jak „rozgryźć” złożony temat opowie ekspert dr Arkadiusz Jełowicki podczas bezpłatnych warsztatów, które odbędą się w sobotę 22 października br. w godz. 10.00 – 12.00 dla depozytariuszy dywanów kwietnych i w godz. 13.00 – 15.00 dla wszystkich innych zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy!

Archiwum Społeczne w Ujeździe będzie repozytorium pamięci kulturowej mieszkańców gminy oraz szeroko rozumianych okolic. Będzie również rejestrować wszelkie pozostałe konteksty funkcjonowania zwyczaju. Powołanie i działalność ASU będzie mieć na celu wzmacnianie i utrwalanie tożsamości kulturowej wspólnoty lokalnej. Do pozostałych głównych zadań Archiwum należeć będzie upowszechnianie wiedzy o zwyczajach i historii poszczególnych miejscowości gminy. W dalszej perspektywie ASU zachowa przywołaną wiedzę na przyszłość, nawet wtedy, kiedy opisywane zjawisko kulturowe zaniknie.

Archiwum Społeczne w Ujeździe tworzymy dla siebie, dla współobywateli i dla całej kultury, aby zachować świadectwa o naszym dziedzictwie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe wraz z partnerami.

 

do góry